ผู้อำนวยการโรงเรียน

นักเรียน

เข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้373
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1217
mod_vvisit_counterเดือนนี้7354
mod_vvisit_counterทั้งหมด308932

ปฐมวัย

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.
ประวัติโรงเรียน

 

เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2465 นำโดยนายอำเภอวิเชียรบุรี โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ทอง เป็นที่เรียนชั่วคราว  

 เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 นานถึง 35 ปี จึงมีการปรับปรุง

พ.ศ. 2500คณะครู ผู้ใหญ่บ้าน กำนันและประชาชน หมู่ที่ 1,2,3,4 ได้ร่วมมือกันย้ายสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่มาที่ปัจจุบันในที่ดินหมายเลข 536  เล่ม 6 ก หน้า 36 เลขที่ ดิน 190 หมายเลข 5240 แผ่นที่ 114   เดิมมีเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา  ต่อมา กรมธนารักษ์ได้ขยายบริเวณให้เพิ่มเติมอีก 20   ไร่  2  งาน 26 ตารางวา รวมเป็นที่ดิน 35 ไร่ 1 งาน 46  ตารางวา อาคารเรียนเดิมเป็นแบบอาคารไม้ชั้นครึ่ง 3 ห้องเรียน ใช้เงินค่าก่อสร้าง 5000 บาท เปิดสอนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2500 สอน ชั้นป.1-ป.4

พ.ศ. 2513 ได้รับงบประมาณ  48000 บาท   รื้อย้ายอาคารจากที่เก่ามาก่อสร้างใหม่ 3 ห้องเรียน

พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณ  80000 บาท   รื้อย้ายอาคารมาก่อสร้างเพิ่มเติม อีก 3 ห้องเรียน รวมเป็น 6 ห้องเรียน เปิดสอน ป.1-ป.6
พ.ศ. 2516 ได้รับงบประมาณ  25000 บาท   ก่อสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลังและได้ขยายชั้นเรียนถึง ป.7
พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณจากโครงการ กสช. 45875 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก 3 ห้อง
พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณจากโครงการ กสช. 40000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก 3 ห้อง โดยมีฝาเพิ่ม  และประตูหน้าต่าง และในปีเดียวกันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ให้งบ
ประมาณ   220000  บาท   สร้างอาคารแบบ   ป.1ฉ. 4 ห้องเรียน

พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณ  72000 ก่อสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  1 หลัง และอีก  60000 บาท สร้างโรงอาหาร ปัจจุบันได้รื้อถอนแล้วเพราะชำรุด
พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณ 30000 บาท ก่อสร้าง ฝ.33 และสร้างศาลาทรงไทย 2 หลัง เป็นเงิน  6000  บาท
พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณจากโครงกา รกสช. 64418  บาท  ขุดสระหนองโสน   และได้งบประมาณ 30000 บาท สร้าง ฝ.33 1  ชุด
พ.ศ. 2527 ใช้เงินบำรุงการศึกษา  10300  บาท จัดวางระบบประปา และสร้างหอกระจายข่าว
พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณ  90000  บาท สร้างสนามฟุตบอลตามแบบ   ฟ.1
พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณ  900000  บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ   สปช.105/26 ใต้ถุนโปร่ง และงบประมาณ 800000 บาท ก่อสร้างบ้านพักแบบเรือนแถว จำนวน 6 ห้อง และอีก 45000 
บาทสร้างส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 4 ที่นั่ง

พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณ 15000 บาท สร้างเรือนเพาะชำตามแบบ   พ.1 ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว   และ  65000  บาท สร้างสนามวอลเล่ย์บอล
พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณ  45000  บาท ก่อสร้างส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน  4  ที่นั่ง
พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณ  272000  บาท  รื้อย้ายอาคารเรียน แบบป.1ซ. มาเรียงแถวใหม่พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณ 582000  บาท  ก่อสร้างบ้านพักครูแบบเรียงแถว จำนวน 3 ห้อง
พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณ 75000 บาท   รื้อย้ายอาคารบ้านพักครูมาเรียงแถวใหม่
พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณ 280000  บาท   ต่อเติมอาคารแบบ สปช.105/26   และได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา   เป็นแห่งแรกของอำเภอวิเชียรบุรี    มีนักเรียน  70 คน และประมง
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ให้งบประมาณ 7600  บาท ขุดสระเลี้ยงปลาขนาด   42 x39x3  เมตร

พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณ  60000  บาท ก่อ สร้างฝ.33    จำนวน   1 ชุด   และได้รับงบต้านภัยแล้งอีก 60000  บาท ก่อ สร้างฝ.33 จำนวน 1 ชุด 
พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณ  100000  บาท  ปรับปรุงสนามฟุตบอล   และใช้เงินบำรุงการศึกษา จำนวน 41000 บาท สร้างโรงจอดรถจักรยาน
พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณ  120000  บาท  สร้างสนามบาสเกตบอล   และส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 4 ที่นั่ง 1 หลัง และโรงเรียนได้เข้าโครงการก ศ.พช.แบบตึก 2 ชั้น  4    ห้องเรียน
พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณ  1640000  บาท     สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29   
พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณ  297000  บาท     ซื้อจักรเย็บผ้าโดย สปจ.เป้นผู้ดำเนินการและห้อง ซาวน์แลบ    79000    บาท
พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณ  191000  บาท     ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ ขุดสระเลี้ยงปลา
พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณจากโครงการมิยาซาวา จำนวน   363000     บาท     ต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29   อีก    4   ห้องเรียน
พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณ  70000   บาท     จากอาจารย์ประทวน   ศรอินทร์   และอาจารย์จำลอง   ช่วยงาน    จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนบ้านบ่อรัง

 

 

 

Tongue out ลิขสิทธิ์ © 2011 โรงเรียนบ้านบ่อรัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด. Tongue out

โรงเรียนบ้านบ่อรัง ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  67130

โทรศัพท์ 056-920090    โทรสาร 056-920090

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3