วันวิสาขบูชา 2561

โรงเรียนบ้านบ่อรัง นำนักเรียนตักบาตร ทำบุญ ณ วัดโพธิ์ทอง เนื่องในวันวิสาขบูชา
รวมทั้งเวียนเทียน เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา
ที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

มอบเกียรติบัตร สอบธรรมศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนและคุณครูที่สอบธรรมศึกษาผ่าน
ทั้งนักธรรมเอก นักธรรมโท และนักธรรมตรี

ประชุมผู้ปกครอง 2561

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อส่งเสริม ความสัมพันธ์ ระหว่างทางโรงเรียน กับทางบ้าน ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

ปัจฉิม 2561

โรงเรียนบ้านบ่อรัง จัดพิธีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล 3 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษคุณครู ผู้ให้วิชาความรู้
คุณครูอวยพร ให้นักเรียนพร้อมสำหรับก้าวต่อไป เป็นคนดีของสังคม